Măsuri sanitare

la Alergăraș în Făgăraș 2022

 

Mai jos sunt măsurile sanitare de la ediția precedentă.
Cadrul legislativ oscilează prea mult pentru a putea enunța de acum măsurile sanitare valabile la Alergăraș 2022. Foarte probabil accesul la eveniment îl vei face pe baza testului PCR, testului rapid sau al certificatului verde. E important ca înainte de a te înscrie să înțelegi și să accepți că la eveniment vom aplica legislația în vigoare la acea oră.
Regulamentul sanitar valabil la ora evenimentului va fi prelucrat și anunțat atât public cât și individual în luna precedentă acestuia.

Trăim o perioadă plină de provocări iar organizarea unui eveniment de alergare devine diferită față de ceea ce știam toți până acum.

Pentru ca evenimentele de profil să își dovedească rostul într-un climat îmbibat cu teama de răspândirea SARS-CoV-2 (COVID 19) este esențială contribuția ta, este esențială responsabilitatea ta, alergătorule.

Măsurile organizatorilor și conduita voluntarilor au sens doar dacă sunt completate de atitudinea ta responsabilă, prin care demonstrezi că alergarea în aer liber e sănătoasă, nicidecum prilej de răspândire a virusului.

În vederea respectării HG 531/2021 cu modificările aduse de HG 550/2021 și HG 580/2021 și detalierea ANEXA nr. 2: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber din Ordinul comun  al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății nr. 310/2021, prezentul set de măsuri devine parte integrantă a regulamentului Alergăraș.

În consecință, prin înscrierea la evenimentul Alergăraș fiecare participant se obligă să respecte și să pună în aplicare măsurile sanitare stipulate în această pagină.

Persoanele responsabile cu respectarea măsurilor sanitare sunt: Bogdan Bucelea, Lelia Grigore și George Moldovan

 

 1. Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi.

 

 1. Distribuim kiturile de concurs la locul evenimentului, în aer liber, vineri 4 mai și sâmbătă, 5 mai, după programul care va fi afișat cu minim o saptămână înainte, în pagina PROGRAM.

 

 1. În incinta delimitată pentru concurs membrii echipei noastre poartă măști de protecție. De asemenea, este necesar și obligatoriu ca și participanții să poarte măști la ridicarea kiturilor și în tot timpul petrecut în zona de start/finish. În cazul consumării de alimente/bauturi, participantul se distanțează de ceilalți participanți, la minim 1.5 m.

 

 1. Ședința tehnica, cu prezentarea traseelor, regulilor de concurs și măsurilor speciale de protecție, o facem în două faze: în prima distribuim un video detaliat pe toate canalele online, via Whatsapp, Facebook, Youtube și pe www.alergaras.ro iar în a doua fază reluăm informațiile esențiale înaintea startului cursei, conform programului afișat pe website cu minim o săptămână înainte, în pagina PROGRAM. Pentru faza a doua se va respecta distanțarea fizică și vom purta măști. Idem în caz de  seminar/workshop/concert.

 

 1. Pe tot parcursul încălzirii participanţii la activitatea sportivă se asigură că respectă distanţa de siguranţă de cel puţin 1.5 m faţă de celelalte persoane.

Fiecare participant păstrează distanța de 1.5 m și în timpul ședintei tehnice, a premierii sau a oricărei alte activități din zona start/finish, pînă plecarea în cursă și imediat după sosirea din aceasta.
Culoarul de start, în care facem și încălzirea, va fi marcat cu benzi pentru facilitarea distanțării.

 

 1. Este interzisă eliminarea salivei în spaţiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-Cov-2.

 

 1. Participă la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor doar persoanele a căror prezenţă este necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare.

În acest sens, informam participanții că în zona de concurs delimitată conform planului de eveniment ca fiind zona de start/finish nu pot participa susținătorii.

 

 1. Înainte de participarea la curse sportivii trec prin triajul epidemiologic parcurs în 2 etape: prezintă declarația pe propria răspundere referitoare la istoricul medical recent, printată si completată în prealabil, dar care va fi semnată la cortul de triaj, unde va fi măsurată și temperatura prin termoscanare.

Prevederile legale în vigoare la aceasta dată interzic accesul si participarea la activitati persoanelor a căror temperatura depaseste 37,3 °C.

În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3 °C, persoana respectiva va fi termomescanată din nou, într-un interval de 5 minute, iar dacă valoarea este din nou depașită, aceasta se raportează către medicul coordonator al competiţiei în vederea izolării cazului suspect, cu anunţarea imediată a direcţiei de sănătate publică şi a celorlalte autorităţi competente.

 

 1. Toți cei prezenți, competitori, antrenori, organizatori (membrii echipei, voluntari), personal auxiliar, reprezentanţi ai presei, etc. trec prin cele două faze ale triajului epidemiologic și sunt notați într-o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică.

 

 1. Personalul din zonele de alimentare, cel din zonele de hidratare, zonele de triaj epidemiologic și de la predare kit-uri vor purta masca de protecție in timpul exercitării atribuțiilor desemnate.

 

 1. Asigurăm pentru toţi participanţii dispensoare de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spaţiul destinat evenimentului, în punctele de alimentare/hidratare, în zona de start/finish, în zona de ridicare kit-uri.

Fiecare participant primește în kitul de concurs mască de protecție.

 

 1. Pentru a menține distanțarea fizică, startul va fi dat în valuri de câte 3 participanți, la 15-30 de secunde distanță.

 

 1. După trecerea liniei de finish, voluntarii noștri (care se dezinfectează frecvent pe mâini și poartă măști), înmânează alergătorilor măști și le oferă medaliile de finisheri.

 

 1. Festivitatea de premiere se desfășoară cu respectarea distanței recomandate între toți cei prezenți și amenajăm podiumul astfel încât distanța fizică să fie respectată și între ocupanții acestuia.

 

 1. La punctele de alimentare / hidratare de pe traseu și de la sosire, voluntarii poartă măști de protecție. La punctele de alimentare se vor găsi substanțe dezinfectante iar alergătorii vor putea folosi produsele din puncte doar după dezinfectarea cu substanță biocidă.

 

 1. Apa de la punctele de hidratare este oferită în pet-uri sigilate, câte unul pentru fiecare participant.

 

 1. La toate punctele de alimentare / hidratare de pe traseu, precum și la centrul de concurs, punem la dispoziția participanților și membrilor echipei de organizare dezinfectanți și saci pentru deșeuri (măști și mănuși folosite, etc).

 

 1. Toți membrii echipei și fiecare voluntar facem tot posibilul ca Alergăraș în Făgăraș să asigure cele mai bune condiții pentru toti cei prezenți. În perioada asta, siguranța participanților e mai mult ca oricând un aspect esențial.

De aceea, suntem receptivi la orice propunere pertinentă venită din partea ta, care poate completa măsurilor de siguranță și răspundem, cu drag la orice întrebare.

Te ascultăm la 0739 279 464 și te citim la alergaras@acuminfinit.ro sau în inbox-ul www.facebook.com/alergaras.

 

 1. În punctele de alimentare delimităm o zonă de aproximativ 20 m în jurul standului, zonă în care e interzisă eliminarea salivei și clătirea cu apă a oricărei părți din corp. Mai delimităm o zonă de alți 30 m în care concurenții pot face cele interzise în zona de 20 m și pot arunca ambalaje.

 

 1. Afișăm la loc vizibil, în toate spaţiile folosite de competitori, postere informative privind regulile de igienă a mâinilor, igienă respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin distanţarea fizică şi monitorizarea propriei stări de sănătate.

 

 1. Asigurăm în grupul sanitar dispensere cu săpun, dispensere cu dezinfectant şi prosoape igienice de unică folosinţă (din hârtie), precum și dezinfecţia periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.

 

 1. E obligatoriu ca participanţii să respecte regulile de igienă (folosesc batista de unică folosinţă în caz de tuse sau strănut, evită schimbul de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă şi alte articole personale cu alți competitori și dezinfectează, prin spălare la temperatură înaltă, echipamentul sportiv de îndată ce este posibil, evitând contactul său cu ale piese vestimentare/spații/persoane etc.

 

 1. Pe traseu, în cazul depășirilor, concurentul care vine din spate anunță verbal pe ce parte dorește să depășească iar concurentul din față va permite aceasta, ambii având obligația de a contribui la păstrarea distanței fizice, conform normelor legale.

Alergătorii realizează rapid depășirile, cu respectarea maximului de distanța posibilă; în toate celelalte situații, vor menține o distanța de minim 1.5 metri față de ceilalți participanți.

 

 1. Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună triajului epidemiologic în doi pași şi să respecte distanţa fizică de cel puţin 1.5 m față de celelalte persoane prezente.

 

 1. Participanții se obligă să dezinfecteze hainele (echipamentul purtat în cadrul evenimentului) de îndată ce ajung acasă. Recomandăm ca participanții să dețină un schimb de haine (cel puțin tricoul), astfel încât hainele purtate în cadrul evenimentului sportiv să fie date jos cât mai repede. Hainele purtate vor fi depozitate separat, într-o pungă închisă, iar după schimbarea hainelor participantul se dezinfectează pe mâini.

 

 1. Procedura în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19

Organizatorul amenajează un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiţie orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Responsabilul sanitar anunţă imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiţiei şi informează obligatoriu direcţia de sănătate publică locală si serviciul de urgenţe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situaţie.

 

 1. Proceduri în eventualitatea apariţiei unui focar de infecţie pe perioada competiţiei

Organizatorii competiţiei întrerup competiţia în cazul în care descoperă cel puţin un caz de infecţie, până la finalizarea anchetei epidemiologice.

 

 1. Ne rezervăm dreptul de a descalifica orice concurent care nu respectă măsurile sanitare sau utilizează limbaj inadecvat, ironic ș.a.m.d. față de voluntari.